Narvik Innebandyklubb fornyer seg og gjør store endringer i sitt uttrykk. Klubbens årsmøte har nylig vedtatt å bytte ut Malmers-navnet, og vi i styret kan nå i tillegg avsløre at hele klubben skal omprofileres.

«For klubben og styret er dette ett resultat av enlangvarig prosess. Vi har sett ett behov for å fornye klubbens ansikt utad, ogdette gjør vi nå med en helhjertet satsing hvor både klubbens navn, logo ogdrakter skiftes ut. Det er en rød tråd i gjennomføringen, og ting må sees i sammenheng». Det sier leder Lars Hjuring.

Klubbens offisielle navn er nå Narvik Innebandyklubb. Den store forandringen er imidlertid kallenavnet, som skiftes fra Narvik Malmers til Narvik Wizards.

Wizards er engelsk og forbindes gjerne med en magiker eller en person som på en eller annen måte har helt spesielle egenskaper. På samme måte som en magiker kan gjøre magiske triks med tryllestavene, kan også innebandyspillerne fremstå som magikere med kølle og ball. «Dette er en morsom sammenlikning som vi følte det var naturlig å utnytte i valget av nytt navn», sier klubbens representant.

Det nye navnet følges opp med ny logo, og den helhetlige profilendringen oppsummeres med nye spillerdrakter. De tradisjonelle røde og hvite fargene erstattes nå med oransje, som dermed blir klubbens hovedfarge i fremtiden.

«Vi står på startstreken for en ny, frisk satsing med klubben, og da er dette en symbolikk som bygger opp rundt våre tanker ogambisjoner»

Klubbens spillere vil fra høsten av også utstyres med reiseklær i de nye fargene.

«Dette gjør vi for å bygge identitet og tilhørighet. Vi ønsker å fremstå samlet og at våre medlemmer skal være stolte av klubben sin».

Ved spørsmål ellerkommentarer må dere gjerne ta kontakt med leder Lars Hjuring. Tlf: 900 28 074, e-post: leder@narvikwizards.no