Hjem Slik kommer du i kontakt med oss!

Slik kommer du i kontakt med oss!

Klubbens offisielle e-postadresse
info@narvikwizards.no

Fakturaadresse
faktura@narvikwizards.no

Vi foretrekker sterkt digital faktura og den sendes til adressen ovenfor.

Adresse
Narvik Wizards Innebandyklubb, Postboks 97, 8501 Narvik

Facebook
facebook.com/narvikwizards

Instagram
instagram.com/narvikwizards

Bankkonto
4760 18 85731

Organisasjonsnummer
988973173

Styret
Leder: Lars Hjuring, 900 28 074, leder@narvikwizards.no
Sportslig leder bredde/ungdom: Malin Jakobsen, XXXXXXX, malin@narvikwizards.no
Sportslig representant A-laget: Sverre Sørensen, 95 22 69 96, sverre@narvikwizards.no
Kasserer: Isabelle Myreng, XXXXXXX, isabelle@narvikwizards.no
Sekretær: Marit Henriksen, 905 03 351, marit@narvikwizards.no
Nestleder: Mikael Karlholm, 47 46 45 23, mikael@narvikwizards.no
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Vara: Hanne Ramstad
Vara: Max Davis-Lind max@narvikwizards.no

A-laget
Leder: Jens Petter Opshaug, jens.petter.opshaug@norengros.no
Oppmann: Sverre Sørensen, 95 22 69 96, sverre@narvikwizards.no
Spilleransvarlig: Max Davis-Lind, max@narvikwizards.no
Administrasjon: Mikael Karlholm, 47 46 45 23, mikael@narvikwizards.no

Kontrollutvalg
Leder: Fredrik Tiller
Medlem: Bård Heitmann
Vara: John-Einar Hansen

Valgkomité
Leder: Gro Mikaelsen
Medlem: Camilla Telnes
Vara: Esben Sørensen

Arrangement hjemmekamper/seriehelger
Kristiane Sollie Hjuring, kristiane@narvikwizards.no

Høstferiebandy
Malin Jakobsen, XXXXXXX, malin@narvikwizards.no

Projektansvarlig
Gro Mikaelsen, gro@narvikwizards.no

Utstyr og bestillinger
Kristiane Sollie Hjuring, kristiane@narvikwizards.no

Trenere
A-lag, menn: Max Davis Lind, 986 58 818, max@narvikwizards.no
B-lag, mix:
Gutter/jenter 12–15 år:  Arve Joakimsen
Foreldrekontakt: Silje Aschwanden
Gutter/jenter 5–8 år: Bård Heitmann, 900 900 76
Foreldrekontakt: Fredrik Ørntuvik