Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved alle medlemmer til årsmøte i Narvik Innebandyklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 27. mars, kl 18.00 på Norengros NB Engros på Fagernes. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes til info@narvikwizards.no senest 13. mars, kl. 16.00.

Sakliste og saksdokumenter

Ingen saker har blitt sendt inn av medlemmene.
Styret foreslår uforandret medlemskontingent og uforandrete treningsavgifter.

Årsberetningen er lang og detaljert. Styrets forslag er att alle leser beretningen før møtet og at kun de viktigste sakerne presenteres på møtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v., se idrettslagets lov § 5 til § 8.)